Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) 2021-2027: eerste projectoproep geopend!

28 feb 2023

Vanaf vandaag kunt u beginnen met het voorbereiden van uw aanvragen in call 1 in het Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) 2021-2027 programma. De selectieprocedure verloopt in 2 stappen: In deze eerste fase kunnen geïnteresseerden hun projectschetsen indienen. Als vervolgstap zal het programma de ingediende projectschetsen evalueren en beslissen welke aanvragers worden uitgenodigd om door te gaan naar de tweede stap van het opstellen van een volwaardige aanvraag. De oproep staat open voor projecten met betrekking tot alle grote maatschappelijke uitdagingen en prioritaire assen van het samenwerkingsprogramma.

Thema’s

De Maas-Rijn regio heeft vele sterke punten. Het is een prachtige omgeving om in te wonen en te werken. Tegelijkertijd wil het programma zo goed mogelijk inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen in de toekomst. Het Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) programma stelt subsidies beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de volgende grensoverschrijdende uitdagingen in de regio:

  • industriële transitie;
  • groene transformatie;
  • gezondere burgers;
  • toerisme in een hoogwaardige regio;
  • wonen en werken zonder grenzen.

Deadlines voor aanvragen

U moet uw aanvraag indienen vóór de volgende data:

  • Stap 1: deadline voor indiening is 14 april 2023, 12 uur (middags).
  • Stap 2: deadline voor indiening van de volledige aanvraag is 13 juli 2023, 12 uur (middags).

De tweede call zal snel na de afsluiting van de eerste call, aan het eind van het jaar, worden gelanceerd.

Wie kan een aanvraag indienen?

Elke organisatie die gevestigd is in het programmagebied kan een aanvraag indienen. Zowel organisaties die bekend zijn met ons programma als organisaties die nog niet eerder aan een Interreg Maas-Rijn-project hebben deelgenomen, zijn van harte welkom. Neem voor meer informatie contact op met uw regionale antenne, vooral als u een nieuwkomer bent.

Meer informatie

Meer informatie over de nieuwe programmaperiode vindt u hier. Op deze link vindt u ook de documenten die u nodig heeft voor de aanvraag, zoals de offline sjablonen voor de stap 1 en 2 aanvraag.

Raadpleeg onze adviseurs

Als u een projectidee heeft, raden wij u ten stelligste aan contact op te nemen met uw contactpunt. Onderstaand vindt u hun contactgegevens.

Nieuw digitaal systeem

Gelieve de volgende link naar ons nieuwe digitaal systeem te gebruiken om uw projectschets voor te bereiden en in te dienen: www.jems.interregmeuserhine.eu