Zero Discrimination Day 2021

01 mrt 2021

Vandaag viert Interreg Euregio Maas-Rijn ‘Zero Discrimination Day’, een dag die respect, solidariteit en vrede promoot. Lees hieronder hoe Interreg EMR bijdraagt ​​aan een inclusieve samenleving en hoe onze projecten de gelijkheid in onze regio versterken.

Zero Discrimination and Interreg Euregio Maas-Rijn

Mark Vos, de coördinator van ons programma, legt uit: ‘’wij steunen inclusieve projecten, omdat iedereen profiteert van gelijkheid, solidariteit en samen delen." Dit wil zeggen dat wij geloven dat onze toekomst in de Euregio Maas-Rijn gebaseerd is op een diverse en gelijkwaardige samenleving.

Sociale integratie en Interreg EMR

Gelijkheid, respect en solidariteit zijn de fundamenten van onze samenleving. Als programma voor grensoverschrijdende samenwerking zijn wij van mening dat inclusiviteit kan worden bevorderd door over de grenzen heen samen te werken.

Onze Interreg EMR-projecten helpen rechtstreeks tegen elke vorm van discriminatie door sociale inclusie, educatie van ondervertegenwoordigde personen, minderheden en kwetsbare groepen te ondersteunen. Lees hieronder meer over een aantal van onze projecten.

Maak kennis met onze projecten:

CORESIL:

Mensen met een handicap, maar ook andere kwetsbare groepen, zoals ouderen, worden het meest getroffen door de Corona-pandemie. Hoewel we niets kunnen veranderen aan het feit dat het coronavirus deze groepen onevenredig treft, kunnen we een positieve invloed uitoefenen op de manier waarop we diensten blijven aanbieden die deze kwetsbare groepen helpen en integreren. Het Interreg EMR-project CORESIL bevorderd een samenhangend aanbod voor herstel en autonomie voor ouderen, mensen met een handicap en anderen.

Lees hier meer

N-Power:

Discriminatie begint op lokaal niveau en wordt versneld door minder ontwikkelde wijken. N-Power ondersteunt innovatief ‘buurtontwikkelingsbeleid’ dat steden in het programmagebied in staat stelt hun ‘uitgesloten’ buurten en bevolkingsgroepen effectief te re-integreren in een creatief, inclusief en duurzaam ontwikkelingstraject. Lees hier meer.


MOBI:

Het MOBI-project biedt hulp aan mensen bij wie tenminste twee aandoeningen zijn vastgesteld met als doel hun integratie in de Euregio Maas-Rijn te vergroten. Ze bestrijden elke vorm van discriminatie op het gebied van handicaps. Lees hier meer

TREE:

Ons Interreg EMR-project TREE vergemakkelijkt de integratie van nieuwe migranten in de samenleving door de kwalificatie van de hulpverleners te verbeteren. Deze groep, die met de vluchtelingen omgaat, vormt dan ook de doelgroep. Het project ontwikkelde een programma met trainingsmodules die hulpverleners helpt, ongeacht of ze nu professionals of vrijwilligers zijn. Lees hier meer.


euPrevent Senior Friendly Communities:

Het project ‘Senior Friendly Communities’ werd geconfronteerd met de sociale en economische uitdagingen die het gevolg waren van demografische veranderingen in onze regio. Het project werkte tegen discriminatie en uitsluiting van ouderen. Lees hier meer.


IDZ-UDZ:

In de afgelopen drie jaar, heeft In de zorg - Uit de zorgen (IDZ-UDZ) vluchtelingen geïntegreerd en hen een nieuw leven geschonken als werknemer in de zorg. IDZ-UDZ zei nee tegen racisme en heeft hard gewerkt om een ​​inclusieve omgeving te creëren in onze Euregio Maas-Rijn. Lees hier meer.


youRegion:

Het programma YouRegion is een ander project dat geweldig werk levert bij het creëren van een gastvrije cultuur in onze regio. Het programma helpt iedereen die net in onze regio is aangekomen om zich thuis te voelen en deel uit te maken van een gemeenschap. Lees hier meer.


EUR.friends:

Een essentieel aspect van het bestrijden van discriminatie is het aanbieden van beter onderwijs en het leren van elkaar. Daarom werkt EUR.friends eraan om het aantal voortijdige schoolverlaters aanzienlijk terug te dringen en tegelijkertijd het aantal grensoverschrijdende bedrijfsinterne plaatsingen te vergroten. Lees hier meer.

Over Zero Discrimination Day

Zero Discrimination Day is een jaarlijks terugkerend evenement dat de VN, de WHO, de Europese Unie en anderen wereldwijd vieren nadat het in 2014 door UNAIDS is gelanceerd. Helaas is discriminatie op basis van ras, leeftijd, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid en religie nog steeds wijdverbreid. We kunnen allemaal helpen door ons uit te spreken tegen onrecht en samen te vechten tegen discriminatie, vooroordelen en stigma. Bij Interreg EMR zetten we ons in om via onze projecten diegenen te ondersteunen die in onze gemeenschap met discriminatie te maken hebben.