CoDaP

De Euregio Maas-Rijn (EMR), met een hoge bevolkingsdichtheid, veel grensoverschrijdende verplaatsingen, en slechts een geschatte 5-10% van de inwoners die tijdens deze eerste pandemiegolf besmet raakten, wordt waarschijnlijk opnieuw hard getroffen in een tweede COVID-19-golf. Daarom is het Interreg Euregio Maas-Rijn project CoDaP gericht op het bestuderen van de heterogeniteitsverschillen in Intensive Care Unit (ICU) patiënten, het verbeteren van de klinische beslissingsrichtlijnen en het bouwen van IT-infrastructuur voor veilige en efficiënte gegevensuitwisseling en -analyse.

Uiteindelijk zal dit helpen om alle beschikbare zorg, inclusief opname op de ICU, te bieden aan die patiënten die er het meeste baat bij hebben, terwijl de focus ligt op ondersteunende zorg voor zowel henzelf als hun familie.

In de afgelopen maanden hebben we geleerd dat COVID-19 infecties zeer heterogeen zijn. Deze heterogeniteit wordt versterkt doordat er geen specifieke behandeling voor COVID-19 bestaat. Een grensoverschrijdend prospectief verzameld ICU COVID-19 cohort bestaat niet, maar is wel dringend nodig.  Een uitgebreid en goed gedocumenteerd Euregio Maas-Rijn COVID-19 cohort dat de "natuurlijke" variatie tussen landen bevat, kan de best practices in onze hele regio aan het licht brengen ten voordele van toekomstige COVID-19 patiënten, in ieder geval in onze hele regio en in onze landen.

Omgekeerd kunnen de Euregio-gegevens, rekening houdend met verschillende parameters (inclusief gezondheidszorgsystemen), worden gebruikt om de resultaten te voorspellen. Vaste voorspellingsscores voor algemene IC-populaties lijken ongeschikt voor de COVID-19-populatie, die klinisch gezien verschilt. Gelukkig zijn er veel COVID-19 voorspellingsscores beschikbaar. Euregio-gegevens hebben grote voordelen om hun externe validiteit grensoverschrijdend te onderzoeken en zouden met name kunnen vaststellen of bepaalde scores in het ene ziekenhuis of land beter presteren dan in het andere. Het ontwikkelen van nieuwe, of het aanpassen van bestaande modellen voor de Euregio-Maas-Rijn zal helpen om artsen beter te informeren.

Het is zeer belangrijk op te merken dat het grensoverschrijdende perspectief bij het leren van lessen waarschijnlijk extra lessen zal ontrafelen: Aangezien de inwoners van de EMV gelijk zijn, worden de verschillen in de resultaten in de eerste plaats veroorzaakt door systeemfactoren: Binnen de EMV lopen de gezondheidszorgsystemen, de ziekenhuisinfrastructuur, de opnamecriteria en de behandelingskeuzes sterk uiteen. Schaarse IC-middelen moeten tijdens de pandemie optimaal worden gebruikt, in overeenstemming met de reguliere zorg, wat onvermijdelijk van invloed is op de beslissingen van artsen.

Het is zeer belangrijk op te merken dat het grensoverschrijdende perspectief bij het leren van lessen waarschijnlijk extra lessen zal ontrafelen: aangezien de inwoners van de EMR gelijk zijn, worden de verschillen in de resultaten in de eerste plaats veroorzaakt door systeemfactoren: binnen de EMR lopen de gezondheidszorgsystemen, de ziekenhuisinfrastructuur, de opnamecriteria en de behandelingskeuzes sterk uiteen. Schaarse IC-middelen moeten tijdens de pandemie optimaal worden gebruikt, in overeenstemming met de reguliere zorg, wat onvermijdelijk van invloed is op de beslissingen van artsen.

 

Interreg V subsidie

Totale subsidiabele kosten: € 895.729,19
EFRO-bijdrage: € 806.156,25