EMRLingua

Met het project EMRLingua wordt beoogd om de positie van de buurtalen Frans, Duits en Nederlands en de aandacht voor interculturele competenties in het primair, secundair en beroepsonderwijs in de EMR te versterken, met als doel dat de grenzen minder een belemmering vormen op het gebied van de arbeidsmarkt, studeren en wonen. Door de versterking van de kennis van de buurtalen en verwerving van interculturele competenties wordt het potentieel van de euregio als geheel beter benut.

De directe nabijheid van drie talen biedt enorm veel mogelijkheden om op een natuurlijke, ongedwongen wijze met de buurtaal en de sprekers van die taal in contact te komen en de benodigde interculturele competenties te ontwikkelen. Om het buurtaalonderwijs in de EMR een duurzame structuur te geven en kennis en kunde euregionaal te bundelen en synergie-effecten te creëren, dient met behulp van dit project een euregionaal coördinatie- en expertisecentrum te worden opgericht, van waaruit een netwerk van scholen, docenten en andere experts op het gebied van buurtaalonderwijs en interculturele competenties wordt onderhouden en ondersteund. Dit centrum zal dienen als centraal aanspreekpunt voor grensoverschrijdende uitwisseling tussen docenten, best practices, bijscholing en workshops, schooluitwisselingen en -bezoeken en individuele uitwisselingen van leerlingen dan wel studieverblijven in het buurland of de buurregio.

Ook het beheer van de schoollabels Euregioprofielschool en Euregioschool zal bij het coördinatiecentrum worden ondergebracht. Tevens coördineert, faciliteert en ondersteunt het centrum bij het actualiseren en uitwisselen van bestaand euregionaal lesmateriaal en vooral ook bij het ontwikkelen van attractief digitaal lesmateriaal in de drie euregiotalen.