EMRWINE

De belangrijkste doelstelling van het project is het creëren van een Euregionaal netwerk  MRE tussen de productie- en opleidingssectoren in de wijnbouw om zo tot een lokale sector met ecologische en duurzame productie- en consumptiemiddelen te komen. De EMR heeft een lange geschiedenis met wijn daarom is de productie ervan ook een logisch vervolg. 

Om dit doel te bereiken, zal het nodig zijn om de verschillende belanghebbenden in de sector met elkaar in contact te brengen om een nieuw pedagogisch programma voor wijn- en landbouwopleidingen in de projectpartnerregio's te definiëren, om de uitwisseling van goede praktijken tussen leerlingen, opleiders en professionals te vergemakkelijken en om geïntegreerde opleidingstrajecten te genereren in de EMR, waar leerlingen de bestaande praktijken in de verschillende regio's van ons grondgebied zullen verkennen.

Daarom zal EMRWINE zorgen voor:

 • leerlingen met vaardigheden op de 3 centrale thema's van de agro-ecologie:
  • Anders produceren door onze produktiesystemen te heroverwegen;
  • De middelen behouden waarop de wijnproduktie is gebaseerd;
  • Inspelen op de legitieme vraag van de maatschappij om de wijnbouw in te zetten in de richting van nieuwe mogelijke groeimodellen.
 • Trainers van hulpmiddelen om anders te leren produceren. Het project moet het mogelijk maken de middelen en expertise van de Euregio Maas-Rijn te bundelen om de evolutie van de verschillende regio's van Europa te analyseren in functie van de klimaatveranderingen die ze hebben ondergaan (zowel positief als negatief).

Deze analyse zal bijdragen aan de ontwikkeling van een sterk Euregionaal beleid voor de consolidatie en groei van een zich ontwikkelende wijnsector in onze regio's. Daarom zal het bevorderen van de ontmoeting tussen leerlingen, opleiders en professionals in de Euregio Maas-Rijn helpen om de impact van deze green deal te versterken vanwege de territoriale nabijheid, de gemeenschappelijke problemen met betrekking tot vergroening en soortgelijke klimaatveranderingen.

Het EMRWINE project zal:

 • Uitvoeren van uitwisselingsdagen tussen leerlingen en leerkrachten in de partnerregio's 
 • Organiseren van bewustmakingsworkshops voor professionals in de sector en meer nog voor alle burgers
 • Uitvoeren van stages in de EMR-wijngaarden (grensoverschrijdende mobiliteit)
 • Uitvoeren van 4 gezamenlijke opleidingsprogramma's voor technici / onderwijsteams/studenten / professionals
 • Opzetten van een communicatie- en marketingstrategie, met ambassadeurs van een agro-ecologisch label voor wijn in de Euregio Maas-Rijn
 • Het opzetten van een ecologische e-trainingscel voor wijn in de EMR (e-EMRWINE).

 

Interreg V subsidie

Totale subsidiabele kosten: € 1.279.349,96
EFRO-bijdrage: € 639.674,96