euPrevent Senior Friendly Communities

Het project ‘Senior Friendly Communities’ richt zich op de sociale en economische uitdagingen als gevolg van de demografische veranderingen ('vergrijzing') in de Euregio Maas-Rijn (EMR). Het projectdoel is het tot stand brengen van seniorvriendelijke gemeenten in de EMR. Gemeenten die toekomstbestendig zijn en waarbij zorg, verzorger- en inclusie vriendelijkheid centraal staan. Het accent in het project ligt op de psychische gezondheid van senioren met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie. De partnerorganisaties werken intensief samen met 32 deelnemende gemeenten uit de EMR. Het project is gericht op het delen van kennis en ervaringen én de implementatie van grensoverschrijdende concrete preventieactiviteiten.

Onder het motto ‘Live safely, enjoy life, stay involved’ is het uiteindelijke doel dat senioren in de EMR met plezier blijven deelnemen aan onze samenleving.

 

Projectfoto's