EUR.Friends

Om de grensoverschrijdende mobiliteit te vergroten, richten de projectpartners zich op het stimuleren van professionele mobiliteit (door bedrijfsstages voor studenten van beroepsopleidingen te promoten) en het verbeteren van communicatievaardigheden (taal én cultuur).

De partners willen dit bereiken door 720 grensoverschrijdende bedrijfsstages voor studenten van (voornamelijk technische) beroepsopleidingen te organiseren, ondersteund door een opensource-app. Ook zullen zij negen e-learning-modules op het gebied van taal- en interculturele vaardigheden ontwikkelen, om te voldoen aan de behoeften van het MKB/KMO’s, HBO-/WO-studenten en werkzoekenden. Ten slotte zullen zij een digitaal platform ontwikkelen voor alle jonge mensen in de EMR. Door middel van grensoverschrijdende samenwerking zullen de bedrijfsstages, het coachen van de leerlingen/studenten en het optimaliseren van de input voor de negen e-modules tot stand komen. Elke module houdt rekening met het perspectief van bron- én de doelregio om meer te leren over elkaars taal en cultuur.

Het consortium verwacht dat het project zal leiden tot een aanzienlijke afname van voortijdige schoolverlaters dankzij het grotere aanbod van grensoverschrijdende bedrijfsstages en de grotere kennis van en belangstelling voor de taal en cultuur van de buurlanden. Concrete resultaten van het project zullen zijn:

  • 720 grensoverschrijdende bedrijfsstages voor beroepsopleidingen;
  • realisatie van negen (taal-cultuur) e-modules;
  • een upgrade van de Babelreg-website, zodat ook hier toegang tot de e-modules wordt geboden;
  • een digitaal communicatieplatform voor jonge EMR-burgers.

 

Projectfoto's