FUNFORLAB

De huidige gezondheidscrisis heeft het tekort aan MLT's (medische laboratoriumtechnologen) dat al enkele jaren gekend was verergerd. Het FUNFORLAB-project gaat een tweede uitdaging aan, namelijk de noodzaak om de technische vaardigheden van de MLT's aan te passen aan de toenemende automatisering van hun beroep. De opleiding MLT wordt gegeven in hogescholen (BE, NL) of in een vakschool (DE).

Deze scholen zijn uitgerust met laboratoria voor het aanleren van manuele analysetechnieken. De meeste analyses zijn echter volledig geautomatiseerd en de scholen zijn niet in staat om zichzelf uit te rusten met automaten.

Het FUNFORLAB-project, dat 6 financiële partners en verschillende methodologische partners van over de EMR samenbrengt, heeft zichzelf verschillende doelstellingen gesteld:

  1. het bevorderen van wetenschappelijke beroepen in het algemeen en MLT in het bijzonder en
  2. het vergroten van de homogeniteit van de MLT-opleiding en het wegnemen van de belemmeringen voor de Euregionale mobiliteit.

De partners zullen drie doelgroepen betrekken:

  1. leerkrachten en leerlingen van middelbare scholen om hen te motiveren voor het MLT-beroep;
  2. Vroegtijdige schoolverlaters om hen te motiveren voor het MLT-beroep;
  3. MLT-studenten en -docenten om hen te betrekken bij het homogeniseren en verhogen van de kwaliteit van de MLT-curricula en zo de interregionale mobiliteit en de inzetbaarheid te vergroten.