Interreg Euregio Maas-Rijn investeert € 4,55 miljoen EFRO om de gevolgen van COVID-19 crisis aan te pakken.

14 aug 2020

Op 3 juli 2020 heeft het Comité van Toezicht Interreg Euregio Maas-Rijn 5 projecten geselecteerd in het kader van de COVID-19 call.  In totaal is aan de 5 nieuwe projecten bijna € 4,55 miljoen toegekend vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Volgende 5 COVID-19 projecten zullen worden opgestart:

  • wearIT4COVID: realiseren van een draagbaar en realtime bewakingssysteem van COVID-19 patiënten
  • CoDaP: ontwikkelen van grensoverschrijdende consensusbehandelingsrichtlijnen, het oprichten van een COVID-19 gegevensplatform om te anticiperen op een nieuwe golf, een studie om de klinische richtlijnen te verbeteren en het bouwen van een efficiënte en veilige IT-infrastructuur.
  • CORESIL: het ontwikkelen van een coherent aanbod om de autonomie van kwetsbare personen en hun natuurlijk herstel te versterken.
  • euPrevent COVID: inzicht krijgen op de impact van COVID-19 op de Euregio door het onderzoeken van de prevalentie van antilichamen bij personen uit de regio.
  • Pandemric: versterken van de samenwerking binnen de Euregio bij de aanpak van grote crisissen zoals COVID-19, ondermeer op het vlak van informatie-uitwisseling, samenwerking tussen ICU-afdelingen en het onderzoeken van de juridische aspecten van grensoverschrijdend ambulancevervoer. Daarnaast worden ook een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en een centrum voor de collectieve aanschaf van beschermingsmaterialen uitgerold.

De projecten ontvangen een cofinanciering van 90 %  uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Door het uitwerken van deze projecten zal de Euregio Maas-Rijn beter gewapend zijn om de uitbraak van een pandemie grensoverschrijdend nog beter aan te pakken.